คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4) คณะเกษตรและชีวภาพ
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 15 “แคฝรั่ง เกมส์ 2016” วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานฟาร์มแพะนม มาตรฐานน้ำนมแพะ และการจัดการน้ำนมเชิงอุตสาหกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม