คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
โครงการอบรมพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการการผลิตเห็ดแบบครบวงจร วันที่ 23-24 ก.ย. 2560 ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ วันที่ 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ก.ย. 2560