คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
โครงการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทำนาวิถีไทย กิจกรรมทำขวัญข้าว วันที่ 15 ธันวาคม 2559
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 7 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี