คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ และพระนวกะ จำนวน ๒๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559