คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าเมือง" วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชน อำเภอสรรคบุรี สรรพยา และหันคา จังหวัดชัยนาท เรื่อง การเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร (ว่านหางจระเข้) และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศึกษาดูงานโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทซีพีเมจิ จำกัด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เขาใหญ่พานาโรม่า ฟาร์ม และบริษัทคาร์กิลล์ มีท ไทยแลนด์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560