คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ วันที่ 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมดูแลพันธุ์ไม้ของโครงการ อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ศูนย์ชัยนาท วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 2560