หลักสูตรประกาศนียบัตร (MODULE)

วันนี้มี 2 เมนู
เมนูกิมจิ & โยเกิร์ต
โดย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ โรงงานจันทรเกษม ฟู๊ดโปรเซสซิ่ง

เมนูกิมจิ

โยเกิร์ต