คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide
1 / 6
พิธีมอบวุฒิบัตรอาจารย์นักวิจัยดีเด่นปี 2563
iv>
2 / 6
พิธีมอบวุฒิบัตรอาจารย์นักวิจัยดีเด่นปี 2563
3 / 6
4 / 6
ประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องอบแห้ง ณ มรภ. เทพสตรี
5 / 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประกวดนวัตกรรมอาหา ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
6 / 6
"พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมคณะ
วันที่ 10 ก.ย. 63 ผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษา ร่วมแสดง กตเวทิตาจิต แด่ ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์
วันที่ 10 ก.ย. คณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมติดตามประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 9 ก.ย.63 ผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพพร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี ชั้น 3 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม