คณะเกษตรและชีวภาพ
 
popup
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide
1 / 6
พิธีมอบวุฒิบัตรอาจารย์นักวิจัยดีเด่นปี 2563
iv>
2 / 6
พิธีมอบวุฒิบัตรอาจารย์นักวิจัยดีเด่นปี 2563
3 / 6
4 / 6
ประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องอบแห้ง ณ มรภ. เทพสตรี
5 / 6
รางวัลรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. 2563
6 / 6
"พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมคณะ
วันที่ 4 พ.ย. ดร.สันติธรรม โชติประทุม รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. 2563
วันที่ 31 ต.ค 63 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ และการประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากร และนักศึกษา ณ สนามกีฬาในร่ม
วันที่ 28 ต.ค 63 ท่านคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพและบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา