คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide
1 / 5
พิธีมอบรางวัล จันทร์เดือนเพ็ญ
2 / 5
พิธีมอบรางวัล จันทร์เดือนเพ็ญ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย
3 / 5
ประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องอบแห้ง ณ มรภ. เทพสตรี
4 / 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประกวดนวัตกรรมอาหา ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
5 / 5
"พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมคณะ
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 6 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ด้านวัตกรรมอาหารและรองชนะเลิศอับดับที่1 กีฬาพื้นบ้าน ณ ม.ราชภัฏอุบล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรและชีวภาพร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดส่งประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องอบแห้งจากงานวิจัยสำรวจของนักท่องเที่ยว ณ มรภ. เทพสตรี