กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ” “รายละเอียด”...

กิจกรรมกีฬานักศึกษา “เทาเหลืองเกมส์” ครั้งที่ 20

คณะเกษตรและชีวภาพร่วมงานกิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม “เทาเหลืองเกมส์” ครั้งที่...

จุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตร (MODULE) วันนี้มี 2 เมนูเมนูกิมจิ & โยเกิร์ตโดย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ โรงงานจันทรเกษม ฟู๊ดโปรเซสซิ่ง เมนูกิมจิ...