ค้นหางานวิจัยคณาจารย์ชื่องานวิจัย ปี สาขา เอกสาร
Change in Ground-Dwelling Arthropod Communities in Different Agroecosystems in Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Agriculture and Naturral Resource 2562 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
The Utilization of Leguminous Grilicidia sepium as Natural Fertilizers to Improve Soil Fertility 2562 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดตามหลักวิทยาศาสตร์ของการฝังเข็ม 2562 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Microsatellite Analysis of the Genetic Diversity and Population Structure in Dairy Goats in Thailand 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การหมักไวน์น้ำตาลสดผสมกระชายดำของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์มาตรฐานและยีสต์ที่แยกจากน้ำตาลเมา 2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Freeze-thaw Stability, Glass Transition and Retrogradation Behavior of Conventionally and Ultra High Pressure-assisted Modified Corn Starches 2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
High Hydrostatic Pressure (HHP) ..assisted Starch Modification: Acid Hydrolysis, Hydroxypropylation, Acetylation, Cross-linking and Cationization 2557 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การประยุกต์สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์กับชุมชนเกษตรเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชัยนาท 2557 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการใช้มดเป็นตัวชี้วัดทางชีววิทยา ในระบบนิเวศเกษตร 2556 เกษตรศาสตร์
Cassava Smallholders’ Participation in Contract Farming in Nakhon Ratchasrima Province, Thailand 2556 เกษตรศาสตร์
อิทธิพลของรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะ 2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Characterization and fermentation products of Clostridium butyricum strains isolated from Thai soils 2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การพิสูจน์เอกลักษณ์และคุณสมบัติของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่แยกจากเนื้อตาลโตนดสุก น้ำตาลสด และน้ำตาลเมา ในจังหวัดชัยนาท 2555 เกษตรศาสตร์
ความต้องการธาตุอาหารของอนูเบียส (Anubias sp.) ในระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบ DFT 2550 เกษตรศาสตร์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยของส้มตำในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ 2548 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การศึกษาการเกิดเจลของผลิตถัณฑ์ระหว่างผงเต้าหู้และเนื้อหมูบด 2546 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบเตยคั้นในการผลิตไวท์สีเขียว 2543 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่องานวิจัย ปี เอกสาร
Change in Ground-Dwelling Arthropod Communities in Different Agroecosystems in Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima Province, Thailand. Agriculture and Naturral Resource 2562
The Utilization of Leguminous Grilicidia sepium as Natural Fertilizers to Improve Soil Fertility 2562
กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดตามหลักวิทยาศาสตร์ของการฝังเข็ม 2562
Microsatellite Analysis of the Genetic Diversity and Population Structure in Dairy Goats in Thailand 2559
การหมักไวน์น้ำตาลสดผสมกระชายดำของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์มาตรฐานและยีสต์ที่แยกจากน้ำตาลเมา 2558
Freeze-thaw Stability, Glass Transition and Retrogradation Behavior of Conventionally and Ultra High Pressure-assisted Modified Corn Starches 2558
High Hydrostatic Pressure (HHP) ..assisted Starch Modification: Acid Hydrolysis, Hydroxypropylation, Acetylation, Cross-linking and Cationization 2557
การประยุกต์สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์กับชุมชนเกษตรเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชัยนาท 2557
อิทธิพลของรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะ 2556
Characterization and fermentation products of Clostridium butyricum strains isolated from Thai soils 2556
การวิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยของส้มตำในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ 2548
การศึกษาการเกิดเจลของผลิตถัณฑ์ระหว่างผงเต้าหู้และเนื้อหมูบด 2546
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบเตยคั้นในการผลิตไวท์สีเขียว 2543